Nápovědy

Legislativa

Vlastní zdroj (elektrárnu) může provozovat každý. Ostrovní elektrárny, tedy zdroje, které jsou galvanicky oddělené od distribuční sítě, může provozovat kdokoliv bez jakéhokoliv oprávnění - licence.

Fotovoltaické elektrárny připojené k síti (a to i bez podpory) mohou být provozovány pouze po předchozím souhlasu distribuční společnosti a s platnou licencí Energetického regulačního úřadu, nad 20kW dokonce jen s odpovědným zástupcem s požadovaným elektrotechnickým vzděláním.

Od 1.1.2016 však legislativa umožňuje připojení k DS malým zdrojům do 10kW s podmínkou, že většinu energie spotřebují v domě, aniž byste se museli stát podnikatelským subjektem a měli licenci na výrobu elektřiny. Tyto systémy jsou navíc dotované v rámci programu Nová zelená úsporám.

Naše společnost vyřizuje kompletně veškeré administrativní kroky spojené s připojením do DS i dotacemi.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se rozdělují podle toho, odkud a jakým zpsobem odebírají teplo a do jakého topného média jej odevzdávají.

Nejznámějším typem je tepelné čerpadlo typu vzduch / vzduch. Tím je například Vaše klimatizace v autě, na stejném principu pracuje lednička.

Tepelná čerpadla však teplo předávají nejčastěji do vody, jako topného média. Typ vzduch / voda tedy odebírá teplo z okolního vzduchu vně domu a do domu posílá získanou energii pomocí ohřáté topné vody.

Vzduch Voda

Typ země / voda zase dokáže získat energii z hlubinných vrtů či zemních kolektorů. K odběru tepla se však nepoužívá bagr, ale solanka - nemrznoucí médium na bázi glykolu, methanolu apod. - která koluje v trubkách pod zemí a ohřívá se o její energii.

Zemni Kolektor  Vrty

Nejúčinější typ voda / voda pracuje vštšinou na principu dvou studní - nasávací a vsakovací. Z jedné se voda odebírá, do druhé se vrací po "použití" zpátky. Tento typ je však náročný na hydrogeologické podmínky a nelze jej všude realizovat.

Voda Voda

 

Měniče

Měnič, někdy také střídač, mění stejnosměrné napětí, které vyrábí fotovoltaické napětí, na střídavé. Nejlevnější ostrovní měniče na trhu negenerují věrnou křivku napětí, jakou máte doma v zásuvce, a nedokáží proto např. roztočit motory, kompresory apod., ale hodí se ke svícení, napájení elektroniky televizorů a počítačů. K tomu, aby Vám fungovala lednička či vrtačka je nutné používat výkonější měniče s reálnou sinusoidou.

Chcete mít čistou hlavu?

Pak nechte vyřízení dotace na nás, resp. našich partnerech, kteří mají dobrý přehled a řeší tyto záležitosti každý den. Zavolejte nám!