Co je to topný faktor (COP) ?

Co je to topný faktor (COP) ?

Je to bezrozměrné číslo udávající poměr mezi enegií získanou a energií vloženou. Zkratka "COP" vychází z anglického výrazu "coefficient of performance" (koeficient výkonu) a nejčastěji se používá pro srovnání energetické účinnosti tepelných čerpadel.

Narozdíl od ročního topného faktoru je důležité znát, při jakých konkrétních podmínkách byl vypočítán. U vzduchových tepelných čerpadel se zpravidla jako etalon uvažuje s teplotou okolního vzduchu 2°C a teplotě výstupní vody 35°C, u systému země/voda pak 0°C a 35°C. Pozor na zázračné COP u levných tepelných čerpadel - bývá udáváno při naprosto odlišných podmínkách (např. pro ohřev bazénové vody v létě). Trvejte na doložení výkonové křivky, jinak se Vám Vaše investice může značně prodražit.