Nápovědy

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se rozdělují podle toho, odkud a jakým zpsobem odebírají teplo a do jakého topného média jej odevzdávají.

Nejznámějším typem je tepelné čerpadlo typu vzduch / vzduch. Tím je například Vaše klimatizace v autě, na stejném principu pracuje lednička.

Tepelná čerpadla však teplo předávají nejčastěji do vody, jako topného média. Typ vzduch / voda tedy odebírá teplo z okolního vzduchu vně domu a do domu posílá získanou energii pomocí ohřáté topné vody.

Vzduch Voda

Typ země / voda zase dokáže získat energii z hlubinných vrtů či zemních kolektorů. K odběru tepla se však nepoužívá bagr, ale solanka - nemrznoucí médium na bázi glykolu, methanolu apod. - která koluje v trubkách pod zemí a ohřívá se o její energii.

Zemni Kolektor  Vrty

Nejúčinější typ voda / voda pracuje vštšinou na principu dvou studní - nasávací a vsakovací. Z jedné se voda odebírá, do druhé se vrací po "použití" zpátky. Tento typ je však náročný na hydrogeologické podmínky a nelze jej všude realizovat.

Voda Voda

 

Legislativa

Vlastní zdroj (elektrárnu) může provozovat každý. Ostrovní elektrárny, tedy zdroje, které jsou galvanicky oddělené od distribuční sítě, může provozovat kdokoliv bez jakéhokoliv oprávnění - licence.

Fotovoltaické elektrárny připojené k síti (a to i bez podpory) mohou být provozovány pouze po předchozím souhlasu distribuční společnosti a s platnou licencí Energetického regulačního úřadu, nad 20kW dokonce jen s odpovědným zástupcem s požadovaným elektrotechnickým vzděláním.

Od 1.1.2016 však legislativa umožňuje připojení k DS malým zdrojům do 10kW s podmínkou, že většinu energie spotřebují v domě, aniž byste se museli stát podnikatelským subjektem a měli licenci na výrobu elektřiny. Tyto systémy jsou navíc dotované v rámci programu Nová zelená úsporám.

Naše společnost vyřizuje kompletně veškeré administrativní kroky spojené s připojením do DS i dotacemi.

Měniče

Měnič, někdy také střídač, mění stejnosměrné napětí, které vyrábí fotovoltaické napětí, na střídavé. Nejlevnější ostrovní měniče na trhu negenerují věrnou křivku napětí, jakou máte doma v zásuvce, a nedokáží proto např. roztočit motory, kompresory apod., ale hodí se ke svícení, napájení elektroniky televizorů a počítačů. K tomu, aby Vám fungovala lednička či vrtačka je nutné používat výkonější měniče s reálnou sinusoidou.

Chcete mít čistou hlavu?

Pak nechte vyřízení dotace na nás, resp. našich partnerech, kteří mají dobrý přehled a řeší tyto záležitosti každý den. Zavolejte nám!