Nápovědy

Legislativa

Vlastní zdroj (elektrárnu) může provozovat každý. Ostrovní elektrárny, tedy zdroje, které jsou galvanicky oddělené od distribuční sítě, může provozovat kdokoliv bez jakéhokoliv oprávnění - licence.

Fotovoltaické elektrárny připojené k síti (a to i bez podpory) mohou být provozovány pouze po předchozím souhlasu distribuční společnosti a s platnou licencí Energetického regulačního úřadu, nad 20kW dokonce jen s odpovědným zástupcem s požadovaným elektrotechnickým vzděláním.

Od 1.1.2016 však legislativa umožňuje připojení k DS malým zdrojům do 10kW s podmínkou, že většinu energie spotřebují v domě, aniž byste se museli stát podnikatelským subjektem a měli licenci na výrobu elektřiny. Tyto systémy jsou navíc dotované v rámci programu Nová zelená úsporám.

Naše společnost vyřizuje kompletně veškeré administrativní kroky spojené s připojením do DS i dotacemi.

Měniče

Měnič, někdy také střídač, mění stejnosměrné napětí, které vyrábí fotovoltaické napětí, na střídavé. Nejlevnější ostrovní měniče na trhu negenerují věrnou křivku napětí, jakou máte doma v zásuvce, a nedokáží proto např. roztočit motory, kompresory apod., ale hodí se ke svícení, napájení elektroniky televizorů a počítačů. K tomu, aby Vám fungovala lednička či vrtačka je nutné používat výkonější měniče s reálnou sinusoidou.

Chcete mít čistou hlavu?

Pak nechte vyřízení dotace na nás, resp. našich partnerech, kteří mají dobrý přehled a řeší tyto záležitosti každý den. Zavolejte nám!