Stanovení kategorie výrobce II

Nevíte, co po Vás provozovatel DS sítě vlastně chce?

Dostali jste dopis, ve kterém Vás PDS vyzývá k tomu, abyste mu oznámili, do jaké kategorie jako výrobce spadáte? Většina z Vás, kteří máte FVE na rodinném domě či firmě, může zůstat klidná a na dopis nemusí vůbec nijak nereagovat!

Výrobcem první kategorie je to totiž jen ten, který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jeho výrobně elektřiny, dodává do distribuční soustavy. Všichni ostatní jsou automaticky výrobci druhé kategorie a nemusí to svému PDS tudíž vůbec oznamovat.

Zařazení výrobny do příslušné kategorie má vliv na sjednávání a hrazení rezervované kapacity.

Dle ustanovení § 54 vyhlášky:

(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místa výroben elektřiny ani pro předávací místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen „dlouhodobá odstávka"). Do dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k soustavě.

(2) Při dlouhodobé odstávce podle odstavce 1 výrobce první kategorie oznámí provozovateli distribuční soustavy, k níž je výrobna připojena, termín zahájení dlouhodobé odstávky nejpozději do 5 pracovních dnů po odfázování generátoru od soustavy, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se z odstávky stala dlouhodobá odstávka, a termín ukončení dlouhodobé odstávky do 5 pracovních dnů po přifázování generátoru k soustavě.

(3) V rámci dlouhodobé odstávky distribuční soustavy vyhodnocuje a účtuje výrobci platbu za sjednanou rezervovanou kapacitu, nebo pokud není rezervovaná kapacita sjednána, platbu za rezervovanou kapacitu podle maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v jednotlivých kalendářních měsících výrobcem první kategorie. Provozovatel distribuční soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za prvních 30 dnů dlouhodobé odstávky.

(4) Výrobce druhé kategorie

a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny

b) nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místa určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny

c) nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli distribuční soustavy nejméně 2 týdny před zahájením odběru elektřiny.

Jak mohu ušetřit?

Pro každý dům existuje řešení, jak zlevnit účty za energii. My Vám ho pomůžeme najít. Ať už to bude výroba elektřiny, tepla nebo kombinace obojího.

→ chci vědět více
Proč Helion.cz? Proč Helion.cz?

Naše společnost má historii, spolupracujeme se silnými partnery a díky zkušenostem má i velký náskok před konkurencí. Za nás mluví naše práce

→ číst další výhody
Často se nás ptáte... Často se nás ptáte...

Protože nám velmi často zasíláte podobné dotazy, vybrali jsme pro Vás na ty nejčastější rychlé odpovědi.

→ zobrazit časté dotazy