Nezapomeňte se registrovat k nové dani!

Nový rok 2016 s sebou nese i nové povinnosti - další buzerace státu namísto podpory...

Nová buzerace se týká jen FVE s výkonem nad 30kW a nutí k registraci na celní správě. Úředníci by jistě rádi zavedli daň i pro malé výrobny, ale po vzoru ČEZu jim možná došlo, že náklady na administraci překročí vlastní výběr daně. Protože ale hrozí vysokou pokutou, nezbyde, než se podvolit. Tato povinnost výrobcům automaticky vznikla zrušením osvobození ekologicky šetrné elektřiny od daně. Od 1. ledna 2016 budou všichni výrobci, kteří část vyrobené elektřiny spotřebují, povinni přihlásit se k platbě daně na Celní správě, v měsíčních intervalech podávat daňové přiznání a platit daň ve výši 28,30 Kč/MWh. Podle představitelů ministerstva průmyslu a obchodu, se tato povinnost dostala do novely zákona omylem - daňový výnos z ní bude totiž natolik malý, že se správa daně nevyplatí. Zde je jejich vzkaz:

Informace pro provozovatele zařízení na výrobu ekologicky šetrné elektřiny

Zákonem č. 382/2015 Sb. ze dne 10. prosince a s účinností od 1. ledna. 2016 byla novelizována část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDE“). Došlo tak k zásadní změně v ust. § 8 odst. 1 písm a) ZDE, kdy dosavadní znění „Od daně je osvobozena elektřina ekologicky šetrná“ bylo novelizováno na znění „Od daně je osvobozena elektřina ekologicky šetrná vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud je v těchto odběrných místech současně spotřebována a instalovaný výkon výrobny elektřiny podle energetického zákona nepřesahuje 30 kW“

Elektřinou ekologicky šetrnou dle ust. § 2 odst. 1 písm. d) ZDE se rozumí elektřina:

1. pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie,

2. vyrobená ve vodních elektrárnách,

3. vyrobená z biomasy podle zákona upravujícího podporované zdroje energie nebo produktů vyrobených z biomasy,

4. vyrobená z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo

5. vyrobená z palivových článků.

Na základě výše uvedené změny ZDE výrobci, který je zároveň dodavatelem „ekologicky šetrné elektřiny“ dodávané na daňovém území České republiky konečnému spotřebiteli, vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem jejího dodání. Dále výrobci vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit, pokud tuto elektřinu sám vyrobí a spotřebuje, a to dnem spotřeby v případech, kdy instalovaný výkon výrobny elektřiny přesahuje 30 kW. Současně těmto osobám vznikne povinnost se registrovat k dani z elektřiny u místně příslušného správce daně, kterými jsou dle ust. § 1 odst. 2 ZDE celní úřady.

S ohledem na výše uvedené tedy doporučujeme provozovatelům zařízení na výrobu ekologicky šetrné elektřiny, respektive výrobcům ekologicky šetrné elektřiny, kontaktovat místně příslušného správce daně (tj. Celní úřad pro Královéhradecký kraj) do 25. 2 2016 a prověřit si, zda-li jsou či nikoliv na základě novelizace ZDE plátci daně z elektřiny ve smyslu ust. 3 § odst. 1 ZDE. Tímto dotazem u správce daně lze předejít případnému porušení registrační povinnosti k dani z elektřiny, kdy při porušení registrační povinnosti dle ust. § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, správce daně uloží pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy pokutu do výše 500 000,- Kč.

Jak mohu ušetřit?

Pro každý dům existuje řešení, jak zlevnit účty za energii. My Vám ho pomůžeme najít. Ať už to bude výroba elektřiny, tepla nebo kombinace obojího.

→ chci vědět více
Proč Helion.cz? Proč Helion.cz?

Naše společnost má historii, spolupracujeme se silnými partnery a díky zkušenostem má i velký náskok před konkurencí. Za nás mluví naše práce

→ číst další výhody
Často se nás ptáte... Často se nás ptáte...

Protože nám velmi často zasíláte podobné dotazy, vybrali jsme pro Vás na ty nejčastější rychlé odpovědi.

→ zobrazit časté dotazy