Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje dokáží produkovat či vyrábět obnovitelnou energii, která se v lidském měřítku přirozeně obnovuje. Na rozdíl od neobnovitelných zdrojů, které lze snadno a rychleji vyčerpat.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje dokáží produkovat či vyrábět obnovitelnou energii, která se v lidském měřítku přirozeně obnovuje. Na rozdíl od neobnovitelných zdrojů, které lze snadno a rychleji vyčerpat. Navíc jsou tyto obnovitelné zdroje ekologičtější a v mnohých případech i ekonomičtější. Lze ji využít při výrobě elektrické energie ať už pro průmysl, dopravu nebo pro domácnost. Díky své dlouhodobé udržitelnosti jsou nezbytné k energetické bezpečnosti a k udržitelnému rozvoji. Člověk obnovitelné zdroje využívá pro své potřeby již od pravěku, největší nárůst zájmu však nastal až v 70. letech 20. století v důsledku ropné krize.

Obnovitelne Zdroje 1

Druhy obnovitelných zdrojů

  • Sluneční energie: Energie získávaná ze Slunce představuje drtivou většinu všech využívaných obnovitelných zdrojů.
  • Vodní energie: Vodní energie se v dnešní době využívá nejvíce ve vodních elektrárnách pro přeměnu na elektrickou energii.
  • Větrná energie: Používá se k vytváření elektrické energie za pomoci větrných elektráren s hlavním využitím proudění větru.
  • Biomasa: V obnovitelných zdrojích má důležité místo i biomasa, konkrétně biopaliva. Ta můžeme rozdělit na tuhá, kapalná a plynná. Biopaliva vznikají cílenou přípravou či výrobou z biomasy.
  • Další obnovitelné zdroje: Mezi další obnovitelné zdroje bychom mohli uvést energii přílivu nebo geotermální energie, což je přirozený projev tepelné energie zemského jádra.

Obnovitelne Zdroje 2

Solární energie

Přímé využití energie získané ze slunečního záření patří z ekologického hlediska a z hlediska ochrany životního prostředí k těm nejčistším a nejvíce šetrným metodám výroby elektřiny vůbec. Sluneční výkon mnohonásobně přesahuje teoretickou a možnou spotřebu lidstva. V dnešní době jsme však schopni využívat pouze malou část. I přesto mají solární elektrárny nebo solární kolektory, které využívají slunečního záření velký potenciál. Ve vyspělých státech s využitím solární energie do budoucna počítají. Tento způsob získání energií je totiž snadno dostupný, ekologický, ekonomický, nenáročný na údržbu a i přes vyšší pořizovací náklady je rentabilní i pro využití v běžné domácnosti.

Výhody obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje mají velký potenciál a možnost využití do budoucna. Při jejich zpracování či využívání nedochází k téměř žádnému nebo zanedbatelnému vytváření skleníkových plynů a emisí. Navíc je jejich provoz zcela bezdopadový a navíc velmi bezpečný. Na rozdíl od neobnovitelných zdrojů nedochází ke znečišťování ovzduší a nevzniká téměř žádný odpad.

Jak mohu ušetřit?

Pro každý dům existuje řešení, jak zlevnit účty za energii. My Vám ho pomůžeme najít. Ať už to bude výroba elektřiny, tepla nebo kombinace obojího.

→ chci vědět více
Proč Helion.cz? Proč Helion.cz?

Naše společnost má historii, spolupracujeme se silnými partnery a díky zkušenostem má i velký náskok před konkurencí. Za nás mluví naše práce

→ číst další výhody
Často se nás ptáte... Často se nás ptáte...

Protože nám velmi často zasíláte podobné dotazy, vybrali jsme pro Vás na ty nejčastější rychlé odpovědi.

→ zobrazit časté dotazy