Síťové elektrárny

Solární elektrárny, které jsou připojené k nadřazené rozvodné síti, jsou dnes nejvíce rozšířeným segmentem trhu. Prakticky všechny elektrárny (s výkonem nad 2-3kWp) jsou provozovány v síťovém režimu, tzn. že solární panely sdružené do sekcí (angl. "strings") předávají svou energii do měniče a ten následně do rozvodné sítě. Důvod je na snadě - skladování většího množství energie je totiž poměrně drahé a síť umožní případné přebytky snadno vstřebat.

Narozdíl od ostrovních systémů tato elektrárna však nebude pracovat, pokud vypadne síť, protože by mohla ohrozit pracovníky odstraňující závadu či zničit další zařízení připojená k síti. Lze však garantovat, že veškerou energii, kterou solární panely vyrobí, využijete - buď ji přímo v místě instalace spotřebujete nebo ji jako přebytečnou prodáte do sítě Vašemu obchodníkovi.

Další výhodou je, že se na takto vyrobenou elektřinu nemusíte spoléhat jako na jediný zdroj. V případě, že slunce nesvítí dostatečně (nebo v noci vůbec), odebíráte elektřinu ze sítě a to bez jakýchkoli dodatečných technických opatření. Vaše elektrárna totiž bude pracovat paralelně se sítí, nezáleží tedy na jejích okamžitých výkonech - co chybí, dodá se ze sítě.

Postup pro realizaci takové elektrárny je celkem jednoduchý. Po schválení návrhu velikosti, výkonu a rozmístění panelů na střeše, zajistíme od distrubuční společnosti souhlas s připojením zdroje do sítě (na většině území není s připojením nových zdrojů problém, jsou však lokality, kde technický stav sítě toto neumožňuje - viz červené oblasti na mapě připojitelnosti, ČEZ Distribuce).

Mapa připojitelnosti

Následně proběhne příprava a schválení projektové dokumentace, samotná realizace a hned po ní zajištění licence Energetického regulačního úřadu. Po montáži nového 4-kvadrantního elektroměru ze strany distributora je ještě nutné přihlásit zdroj do evidence Operátora trhu s elektřinou a elektrárna může začít vyrábět. Celý tento proces trvá 2-4 měsíce od podpisu smlouvy.

Samozřejmostí takové elektrárny je kvalitní dohled nad její výrobou. Dnes již je samozřejmostí nasazení monitoringu, kdy můžete v počítači sledovat on-line průběh výroby, dostávat pravidelné reporty či hlášení o výpadcích sítě, případně poruchách zařízení. U menších zdrojů jsou tyto periodické služby zpravidla zdarma.

Jak mohu ušetřit?

Pro každý dům existuje řešení, jak zlevnit účty za energii. My Vám ho pomůžeme najít. Ať už to bude výroba elektřiny, tepla nebo kombinace obojího.

→ chci vědět více
Proč Helion.cz? Proč Helion.cz?

Naše společnost má historii, spolupracujeme se silnými partnery a díky zkušenostem má i velký náskok před konkurencí. Za nás mluví naše práce

→ číst další výhody
Často se nás ptáte... Často se nás ptáte...

Protože nám velmi často zasíláte podobné dotazy, vybrali jsme pro Vás na ty nejčastější rychlé odpovědi.

→ zobrazit časté dotazy