Nová zelená úsporám

Potřebujete poradit či se chcete dozvědět více?

Tento dotační program je financován z výnosů emisních povolenek, o jeho vypisování a administraci se stará Státní fond živostního prostředí. Zatím bylo mezi 74 tisíc žadatelů rozděleno celkem 20,2 miliardy korun. S výzvami pro rodinné domy se počítá každoročně až do roku 2021, s výzvami pro bytové domy každoročně do roku 2019 a pro budovy veřejného sektoru se předpokládá vypisování výzev v letech 2019 – 2021.

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby. Nelze žádat o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva - pro tyto účely slouží tzv. kotlíkové dotace.

Kdy je možné žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % výdajů Všechny výdaje je nutné řádně doložit, peníze jsou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Každý žadatel smí získat maximálně 5 000 000 Kč.

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů

O příspěvek lze žádat zpětně, rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti. Jeden rodinný dům = maximálně 1 žádost Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne nejvýše 9 týdnů Podmínkou je bezchybná žádost o dotaci. Schvalování žádosti bude trvat jen zhruba 3 týdny, stejně dlouho bude SFŽP kontrolovat žádost a počítat výši dotace a třítýdenní je také lhůta na vyplacení peněz. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji ještě výhodněji Dotace pro majitelé rodinných domků v Ústeckém a Moravskoslezském kraji budou zvýšeny o 10 %. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dotace na zpracování odborného posudku a na zajištění technického dozoru stavebníka. Místo konkrétních výrobků stačí dodržovat parametry V rámci rekonstrukce není nutné používat předepsané výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na technické parametry.

Dotace i na menší energetické úpravy

Od roku 2015 je možné žádat o dotace na tzv. dílčí opatření. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %. Peníze lze získat třeba na výměnu oken a dveří či na částečné zateplení. Výše dotace se počítá paušálem V rámci zjednodušení se u zateplení nebo výměny oken dotace počítá paušálem za 1 metr čtvereční realizovaných opatření. vlášť stanovený je příspěvek na m2 pro okna a zvlášť pro fasádu. Vždy však platí, že čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace.

Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám 2016

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • zateplení obvodových stěn (maximální příspěvek 500 – 800 Kč/m2)
 • výměna dveří (2 100 – 3 800 Kč/m2)
 • výměna oken (2 100 – 3 800 Kč/m2)
 • zateplení střechy (500 – 800 Kč/m2)
 • zateplení stropu (330 – 550 Kč/m2)
 • zateplení podlahy (500 – 800 Kč/m2)

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (fixní dotace 300 000 Kč, u staveb s důrazem na OZE 450 000 Kč

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • výměna neekologického zdroje tepla (kotel na uhlí, koks, brikety…) za efektivní a ekologicky šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) – příspěvek 40-100 000 Kč
 • výměna neekologického zdroje tepla za napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE (obnovitelných zdrojů energie) – 30-40 000 Kč
 • výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem (60-100 000 Kč)
 • instalace solárních termických systémů (35-100 000 Kč)
 • instalace fotovoltaických systémů (35-100 000 Kč)
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (75-100 000 Kč)
 • pořízení kotle na uhlí pořízení kotle na uhlí a biomasu

Pro odhad výše příspěvku můžete využít kalkulačku na webu programu. Stačí do ní zadat informace o nemovitosti a úsporném projektu. Čím vyšší úspory dosáhnete, tím vyšší dotace vám bude přidělena.

 

Zelená úsporám 2016 pro bytové domy

Kdo může žádat: majitelé bytových domů v Praze

Příjem žádostí: do 31. října 2015

Rozpočet: 500 milionů Kč

Maximální výše dotace: 20 % z výdajů, nebo 10 000 000 Kč

Dotační program se týká výhradně snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů. Žádosti mohou podávat vlastníci a spoluvlastníci bytových domů, jak fyzické, tak právnické osoby.

Je tak možné získat dotaci třeba na zateplení obvodových stěn, střešních konstrukcí, výplní otvorů aj., pořízení tepelných čerpadel, plynových kondenzačních kotlů nebo kotlů na biomasu.

Podávat žádosti je možné před zahájením realizace úsporných opatření, v jejich průběhu, nebo po skončení. Na jeden bytový dům lze podat pouze jednu žádost o dotaci, nicméně oblasti podpory se mohou prolínat.

Žádosti se týkají výhradně bytových domů na území Prahy. Podporu mimo hlavní město zajišťuje Integrovaný regionální operační program spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj.

Mezi dokumenty potřebné při podání žádosti patří podepsaný formulář žádosti o podporu, odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou a krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou. V některých případech a v dalším průběhu realizace je třeba předložit ještě další dokumenty.

Jak mohu ušetřit?

Pro každý dům existuje řešení, jak zlevnit účty za energii. My Vám ho pomůžeme najít. Ať už to bude výroba elektřiny, tepla nebo kombinace obojího.

→ chci vědět více
Proč Helion.cz? Proč Helion.cz?

Naše společnost má historii, spolupracujeme se silnými partnery a díky zkušenostem má i velký náskok před konkurencí. Za nás mluví naše práce

→ číst další výhody
Často se nás ptáte... Často se nás ptáte...

Protože nám velmi často zasíláte podobné dotazy, vybrali jsme pro Vás na ty nejčastější rychlé odpovědi.

→ zobrazit časté dotazy